T'interessa

Portals

Twitter

Seguir a @GVAcomdes

Visualització de contingut web

Organització de la xarxa COMDES

 

        

El model d'organització de la xarxa COMDES està basat en els rols següents:

Operador de xarxa

Du a terme la planificació i supervisió tècnica de la xarxa, a més del control de la qualitat dels proveïdors externs. S'encarrega, així mateix, de la gestió operativa, a través de l'oficina d'atenció d'incidències i peticions de servicis dels usuaris finals.

L'operador de xarxa és la  Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat Valenciana, a través del Servici de Telecomunicacions i Societat Digital.

Usuari

Utilitza la xarxa COMDES com a suport a les seues funcions de prevenció, rescat, emergències i seguretat a la Comunitat Valenciana. Els usuaris són els servicis d'intervenció i seguretat que operen a la Comunitat Valenciana, entre altres:

  • Servicis d'atenció sanitària d'urgències i emergències de la Generalitat.
  • Servicis de prevenció i extinció d'incendis i salvament autonòmics, provincials i locals.
  • Tècnics de protecció civil i forestals.
  • Cossos de Policia Local de municipis de la Comunitat Valenciana.
  • Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

És un usuari destacat el Centre de Coordinació d'Emergències (CCE) de la Comunitat Valenciana, òrgan competent per a l'elaboració dels protocols d'ús de la xarxa i l'organització de les comunicacions en situacions d'emergència i catàstrofe (Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències).

Proveïdors externs

Oferixen servicis de manteniment de la mateixa xarxa COMDES, els seus terminals i un altre tipus d'equipament i aplicacions integrades en la xarxa. Els proveïdors externs són:

  • Empreses contractades per l'operador de xarxa.
  • Empreses contractades pels usuaris.