T'interessa

Portals

Twitter

Seguir a @GVAcomdes

Visualització de contingut web

Operador de la xarxa COMDES

Què fa?

L'operador de xarxa és l'agent que planifica, gestiona i supervisa la xarxa per a oferir un servici de comunicacions mòbils digitals de qualitat a totes les flotes d'emergències i seguretat. En este sentit, du a terme la gestió tècnica, és a dir la planificació i supervisió tècnica de la xarxa, a més del control de la qualitat dels proveïdors externs.

S'encarrega, així mateix, de la gestió operativa, a través de l'oficina d'atenció a incidències i peticions de servicis relatius a l'ús de la xarxa per part dels usuaris finals, i de la gestió administrativa, ja que és responsable de la tramitació administrativa per a l'adhesió d'organitzacions i flotes a la xarxa.

Qui és?

L'operador de la xarxa COMDES és la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat Valenciana, a través del Servei de Telecomunicacions i Societat Digital.

Contacte

Oficina COMDES
Servei de Telecomunicacions i Societat Digital
Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Castán Tobeñas, 77 - Edifici A
46018 València
Adreça electrònica: comdes@gva.es
Telèfon: 963985300