T'interessa

Portals

Twitter

Seguir a @GVAcomdes

Visualització de contingut web

Usuaris de la xarxa COMDES

Què fan?

Els usuaris de la xarxa són els col·lectius, servicis i organitzacions que utilitzen la xarxa COMDES com a suport als servicis de prevenció, rescat, emergències i seguretat que presten al territori de la Comunitat Valenciana.

Qui són?

Tal com es definix en la legislació vigent, estos col·lectius són:

  • Servicis d'intervenció: col·lectius, servicis i organitzacions a la Comunitat Valenciana que tenen com a objecte la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, tant davant de situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública com en accidents greus i altres situacions anàlogues (art. 30 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències). En particular, són els servicis d'atenció sanitària d'emergències de la Generalitat, els servicis de prevenció, extinció d'incendis i salvament, i els tècnics de protecció civil i tècnics forestals.
  • Servicis de seguretat: col·lectius, servicis i organitzacions a la Comunitat Valenciana que tenen com a objecte la seguretat pública i la protecció ciutadana. En particular, són les policies locals i la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.
  • Altres organitzacions: altres col·lectius, servicis i organitzacions a la Comunitat Valenciana que utilitzen la xarxa COMDES per a funcions relacionades amb la prevenció, rescat, emergències i seguretat.
  • Centre de Coordinació d'Emergències (CCE) de la Generalitat: és l'òrgan competent per a l'elaboració dels protocols d'ús de la xarxa i l'organització de les comunicacions en situacions d'emergència i catàstrofe (art. 54.2 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències).

Flotes a la Xarxa COMDES

Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (112CV)
Servei d'Atenció Sanitària a les Urgències i les Emergències
Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals de la Generalitat
Unitat de Brigades d'Emergència de la Generalitat
Consorci Provincial de Bombers de Castelló
Consorci Provincial de Bombers de València
Consorci Provincial de Bombers d'Alacant
Bombers Municipals de Castelló
Bombers Municipals de València
Bombers Municipals d'Alacant
Policia de la Generalitat
Policia Local de Castelló
Policia Local de València
Policia Local d'Alacant
Cossos de Policia Local i Protecció Civil més de 150 Ajuntaments adherits a la Xarxa COMDES