T'interessa

Portals

Twitter

Seguir a @GVAcomdes

Visualització de contingut web

Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat

La xarxa COMDES

 • És la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES), la infraestructura de telecomunicacions que oferix la Generalitat a totes les organitzacions i flotes que presten servicis de prevenció, rescat, emergències i seguretat a la Comunitat Valenciana. Per a això, compta amb 174 estacions base en tot el territori i permet més de 1270 comunicacions de veu i dades simultànies.
 • Integra més de 10.000 usuaris de més de 200 flotes distintes, entre les quals estan els servicis d'urgències sanitàries, Protecció Civil, els consorcis provincials i locals de bombers, així com els cossos de Policia Local de més de 200 ajuntaments. COMDES funciona com una xarxa privada virtual per a cada flota i permet la intercomunicació per mitjà de grups de comunicació comuna per a facilitar el seu dispositiu operatiu local, comarcal i autonòmic.
 • Constituïx el sistema de comunicacions normalitzat per als servicis essencials que intervenen en una emergència o catàstrofe en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (Llei 13/2010, art. 54.2), així com una eina fonamental per a la coordinació d'actuacions en estes situacions.

 

Infraestructura

 • Cobertura integral del territori gràcies a les 174 estacions base en funcionament.
 • Capacitat per a més de 1270 comunicacions de veu i dades simultànies.
 • Interconnexió amb altres xarxes públiques i privades de veu i dades.
 • Més de 200 radioenllaços, amb redundància de camins en més del 90 per cent.
 • Entorn multimarca que permet l'accés a la xarxa per mitjà de qualsevol terminal autoritzat, compatible amb l'estàndard TETRA (Terrestrial Trunked Radio), per a comunicacions de veu (fix, portàtil i mòbil) i dades (mòdem per a dades de sensorització, telemetria, etc.) entre dispositius.

Servicis

 • Telefonades individuals i de grup o segons perfils d'usuaris.
 • Configuració dinàmica de grups de comunicació per a cada flota.
 • Configuració dinàmica de grups de comunicació entre flotes.
 • Autenticació de terminals i encriptació en les comunicacions.
 • Enviament de missatges de text i posicionament GPS des dels terminals.
 • Comunicacions de dades i instal•lació d'aplicacions per a la seua explotació des dels terminals i servicis centrals.
 • Comunicacions de veu i dades amb xarxes externes.