T'interessa

Portals

Twitter

Seguir a @GVAcomdes

Visualització de contingut web

Proveïdors externs

Què fan?

Els proveïdors externs oferixen servicis de manteniment dels distints elements que operen en la xarxa COMDES.

Qui són?

Són les empreses contractades per l'operador de xarxa o els usuaris per a obtindre servicis de manteniment de l'equipament que gestionen. Es pot distingir entre:

  • Proveïdor de xarxa: oferix servicis d'operació i manteniment de l'equipament de la mateixa xarxa COMDES. Atén les incidències tècniques i les peticions de servici que li trasllada l'operador de xarxa.
  • Proveïdor de terminals: oferix servicis d'operació i manteniment de qualsevol tipus de terminals utilitzats en la xarxa COMDES (portàtils, terminals embarcats, mòdems, etc.). Atén les incidències tècniques i les peticions de servici que li traslladen els usuaris. Tot complint les especificacions tècniques establides per l'operador de xarxa, és potestat de cada usuari (organització o flota) l'adquisició dels terminals que requerisca en un entorn de lliure mercat, així com la contractació dels servicis de manteniment dels dits terminals.
  • Proveïdor de plataformes externes: oferix servicis d'operació i manteniment de les plataformes externes connectades a la xarxa com a plataformes per a la integració de centres d'atenció de telefonades (ex. 112 CV) o la integració amb altres xarxes, entre altres. Atén les incidències tècniques i les peticions de servici que li trasllada l'agent responsable de la dita plataforma.
  • Proveïdor d'aplicacions: oferix servicis d'operació i manteniment de les aplicacions que fan ús dels servicis de dades de la xarxa. Atén les incidències tècniques i les peticions de servici que li trasllada l'agent responsable de la dita aplicació. Tot complint les especificacions tècniques establides per l'operador de xarxa, és potestat de cada usuari (organització o flota) l'adquisició i/o el desenvolupament d'aplicacions en la xarxa COMDES en un entorn de lliure mercat, així com la contractació dels servicis de manteniment de les dites aplicacions.