Contacte

Contacte

Contacte tècnic

Oficina COMDES
Servei de Telecomunicacions
Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
La Democràcia, 77 - Edifici A
46018 València

Adreça electrònica: comdes@gva.es

Telèfon: 961208975

 

Contacte administratiu

Servei d'Organització de les TIC
Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
La Democràcia, 77 - Edifici B1 - Planta 1
46018 Valencia

Adreça electrònica: comdes_admin@gva.es

Telèfon: 961613063